MEXTRA Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby ta witryna była aktualna i dokładna. Jeśli mimo wszystko napotkasz coś, co jest nieprawidłowe lub nieaktualne, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Wskaż, gdzie na stronie przeczytałeś informacje. Przyjrzymy się temu tak szybko, jak to możliwe. Prosimy o przesłanie odpowiedzi e-mailem na adres: moc.puorgartxem@eciffo.

MEXTRA Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby chronić swoje systemy przed jakąkolwiek formą bezprawnego użycia. MEXTRA Sp. z o.o. wdroży w tym celu odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając między innymi stan wiedzy. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie i/lub pośrednie poniesione przez użytkownika strony internetowej, które powstały w wyniku bezprawnego korzystania z jej systemów przez osobę trzecią.

MEXTRA Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość witryn internetowych, do których lub z których zamieszczono hiperłącza lub inne odniesienia. Produkty lub usługi oferowane przez strony trzecie podlegają obowiązującym warunkom tych stron trzecich.

Wszystkie prawa własności intelektualnej do zawartości tej witryny należą do MEXTRA Sp. z o.o. lub stron trzecich, które same umieściły zawartość lub od których MEXTRA Sp. z o.o. uzyskał licencję użytkownika.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne wykorzystywanie tych materiałów jest zabronione bez pisemnej zgody MEXTRA Sp. z o.o., z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim określono inaczej w obowiązujących przepisach (takich jak prawo do cytowania), chyba że określone treści nakazują inaczej.

Jeśli masz jakieś pytania lub problemy z dostępnością strony, nie wahaj się z nami skontaktować.

Back to top